top of page

Chăm sóc khách hàng

Cách kết nối

Bộ phận chăm sóc khách hàng In Nhanh Nhanh

Live Chat

Weekdays 9am to 5pm

Send Us a Message

Call 123-456-7890

Weekdays 8am - 6pm

Contact Us

At Your Service

Our professional customer service team is always happy to help you. Please fill the form and we will get back to you as soon as possible

Thanks for submitting!

Locations

Store Locator

Visit us in any of our stores across the country

Location 01

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:

Mon - Fri: 8am - 8pm
Saturday: 9am - 7pm
Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 02

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:

Mon - Fri: 8am - 8pm
Saturday: 9am - 7pm
Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 03

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:

Mon - Fri: 8am - 8pm
Saturday: 9am - 7pm
Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 04

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:
Mon - Fri: 8am - 8pm​
Saturday: 9am - 7pm
​Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 05

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:
Mon - Fri: 8am - 8pm​
Saturday: 9am - 7pm
​Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 06

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:
Mon - Fri: 8am - 8pm​
Saturday: 9am - 7pm
​Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 07

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:
Mon - Fri: 8am - 8pm​
Saturday: 9am - 7pm
​Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

Location 08

123-456-7890
500 Terry Francine Street
San Francisco, CA 94158

Opening hours:
Mon - Fri: 8am - 8pm​
Saturday: 9am - 7pm
​Sunday: 9am - 8pm

In-Store Shopping

Curbside Pickup

Delivery

FAQ

Frequently Asked Questions

Our professional customer service team is always happy to help you. Please fill the form and we will get back to you as soon as possible

 • Tôi có thể chèn hình ảnh, video hoặc gif vào FAQ không?
  Có. Để thêm phương tiện, hãy làm theo các bước sau: Vào Thiết lập của ứng dụng Nhấp vào Quản lý FAQ Tạo hoặc chọn câu hỏi bạn muốn thêm phương tiện vào Khi chỉnh sửa câu trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng video, hình ảnh hoặc GIF Thêm phương tiện từ thư viện của bạn và lưu.
 • Làm cách nào để thêm câu hỏi và câu trả lời mới?
  Để thêm một phần FAQ mới, hãy làm theo các bước sau: Nhấp vào nút "Quản lý FAQ" Từ bảng điều khiển của trang web, nhấp vào "Thêm mới" và sau đó chọn tùy chọn "Hỏi và đáp" Mỗi câu hỏi và câu trả lời mới phải được gán cho một danh mục Lưu và xuất bản. Bạn có thể chỉnh sửa các FAQ, sắp xếp lại và chọn các danh mục khác bất kỳ lúc nào.
 • Làm cách nào để chỉnh sửa hoặc xóa tiêu đề "FAQ"?
  Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề từ thẻ Thiết lập trong ứng dụng. Nếu bạn không muốn hiển thị tiêu đề, chỉ cần tắt Tiêu đề đó trong "Thông tin hiển thị".
 • Phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) là gì?
  Phần FAQ thường được dùng để trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp về doanh nghiệp của bạn như "Bạn vận chuyển tới đâu?", "Giờ mở cửa của bạn?" hoặc "Tôi có thể đặt dịch vụ thế nào?". FAQ là cách tuyệt vời để giúp khách truy cập điều hướng trang web của bạn và thậm chí có thể giúp tăng cường SEO cho trang web.
bottom of page