Loading ...
Đăng nhập | Đăng ký

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phú 0918 918 959
Namecard in nhanh (NC)
namecard
  - Kích thước: 5,5 x 9 cm
  - In 4 màu 2 mặt.
 
Số Lượng Đơn giá
Từ 1 đến 5 hộp 50.000 đ/hộp (1 mặt), 80.000 đ/hộp (2 mặt)
Từ 5 hộp trở lên 45.000 đ/hộp (1 mặt), 70.000 đ/hộp (2 mặt)